Oferta

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Istniejemy od 1995 r. Świadczymy kompleksową obsługę klienta począwszy od projektowania lub zakupu projektu gotowego ( wraz z jego adaptacją), nadzorowania budowy a także wyceny nieruchomości. Posiadamy: uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze (przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Nieruchomości) a także odpowiednie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferujemy usługi w zakresie:

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

  • projekty budynków mieszkalnych,
  • projekty budynków przemysłowych i użyteczności publicznej,
  • projekty budynków gospodarczych, inwentarskich,
  • projekty garaży,
  • Sprzedaż i adaptacja projektów gotowych ( porady techniczne, proceduralne) szeroki wybór gotowych budynków
  • mieszkalnych i innych. Jesteśmy przedstawicielami wielu znanych w Polsce biur projektowych.

KOSZTORYSOWANIE

NADZÓR BUDOWLANY

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE (CERTYFIKATY ENERGETYCZNE)

WYCENA NIERUCHOMOŚCI (mieszkań, gruntów, działek zabudowanych, maszyn i urządzeń związanych z gruntem) dla różnych celów: kupna – sprzedaży, zabezpieczenia kredytu bankowego (rzeczoznawca ma ukończone specjalistyczne szkolenie w zakresie wycen dla potrzeb sektora bankowego), rozliczeń skarbowych (ukończone specjalistyczne szkolenie w zakresie wycen dla celów skarbowo – podatkowych),wnoszenia aportów do spółek, sprawozdań finansowych, amortyzacji, dotacji UE, innych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.