Kontakt

Siedziba firmy:

„KRYSBUD PROJEKT” PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
A. Krystkowiak, K. Krystkowiak

Pl. Konstytucji 3-ego Maja 9
26-670 PIONKI

tel./fax 48 612-14-27
tel. kom. 601 27 78 76, 607 59 77 87

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

NIP: 812-11-73-270
Bank PKO BP O/Pionki 33102043170000580200216572

 

Adres e-mail:
ak.krystkowiak@onet.pl
krysbudprojekt@archinet.pl